Do niedawna Internet był traktowany jedynie jako dodatkowy kanał komunikacyjny, dzięki któremu można było dotrzeć do potencjalnych klientów. Później zyskał zainteresowanie jako doskonałe narzędzie komunikacyjne, pozwalające na podejmowanie błyskawicznych decyzji biznesowych. Dzisiaj trudno zrozumieć, jakie znaczenie dla działalności gospodarczej miało udostepnienie wszystkim zainteresowanym poczty elektronicznej. Obecnie sieci teleinformatyczne stworzyły równoległy świat, w którym nie tylko toczy się życie prywatne, towarzyskie czy naukowe, ale również niezwykle ożywione interesy.

Rozwój Internetu sprawił, że dzisiaj nie można sobie wyobrazić przedsięwzięcia gospodarczego, które udałoby się zrealizować bez korzystania z sieci. Co więcej, cały czas rośnie liczba pomysłów biznesowych, realizowanych wyłącznie w Internecie. Do tego dochodzą media społecznościowe, które łączą ze sobą ludzi oraz bogaty wybór portali, wortali, blogów, starających się zarządzać rzeką informacji, która przelewa się przez Internet każdego dnia. To wszystko sprawia, że marketing internetowy może rozwijać się z niesłychaną dynamiką, szukając stale nowych pól ekspansji.

Głównymi ośrodkami, odpowiedzialnymi za zaplanowanie, stworzenie, wdrożenie i nadzorowanie akcji marketingowych w sieciach teleinformatycznych są agencje interaktywne. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które oferują różnorodne, specjalistyczne usługi w tym zakresie. W potocznym rozumieniu agencje są odpowiedzialne za tworzenie stron internetowych. W praktyce na ich barkach spoczywa całość działań, związanych w budowaniem pożądanego wizerunku firm, marek lub produktów. Skuteczność tych wysiłków zależy od fachowości i kreatywności ludzi, pracujących w agencjach interaktywnych.

Marketing internetowy w jednym nie różni się od tradycyjnych form wspierania sprzedaży. W obu przypadkach najważniejsze jest stworzenie niepowtarzalnego, autorskiego pomysłu, który zogniskuje uwagę społeczną i przyczyni się do wzrostu zainteresowania ofertą danej firmy. Internet daje tę przewagę, że oferuje niemal pełną interaktywność prowadzonych działań. W czasie rzeczywistym można utrzymywać kontakt z nieograniczoną liczbą klientów lub kontrahentów, można przyjmować zamówienia, umawiać wizyty, dostarczać informacji handlowej oraz wymieniać się dokumentami handlowymi. Wszystko zależy od przyjętego modelu komunikacyjnego, odpowiednich programów sieciowych oraz dostępu do własnych lub użyczonych baz danych, które zawierają podstawowe informacje rynkowe.