Pojęcie skalowalności oznacza zdolność do zapewniania większej wydajności pracy, w miarę zwiększania elementów składowych. Jako przykład można podać sieci komputerowe, posiadające zdolność do dalszej rozbudowy, która zwiększa ich zasięg, ale dodatkowo w żaden sposób nie zmienia warunków funkcjonowania dotychczasowych użytkowników. Rynki finansowe używają pojęcia skalowalności dla opisania sytuacji, w której rosnące obroty poprawiają efektywność ekonomiczną prowadzonej działalności.

Internet jest środowiskiem, które umożliwia tworzenie projektów w pełni skalowalnych, biorąc pod uwagę nie tylko cechy oprogramowania, ale również możliwości jego biznesowego wykorzystania. Oczywiście należy pamiętać, że skalowalność pozwala nam nie tylko rozbudowywać konkretny system, ale również umożliwia jego ograniczenie, jeżeli będzie taka konieczność. Agencje interaktywne tworzą programy internetowe dla firm, które dzięki swojej skalowalności można dowolnie wykorzystywać do zarządzania poszczególnymi obszarami firmy.

Mając funkcjonalne narzędzia do zarządzania firmą można idealnie dostosować do jej potrzeb zakres działań marketingowych. Między innymi na tym opiera się duża skuteczność, jaką niesie ze sobą marketing internetowy. Wykorzystując bazy danych, opisujące otoczenie firmy, można dokładnie planować i realizować kampanię. Rozdając ulotki na ulicy w większości wręcza się je osobom zupełnie niezainteresowanym ich treścią. Czy można sobie wyobrazić kolejkę klientów, oczekujących bezinteresownie na wręczenie ulotki? W Internecie można pokusić się o model komunikacyjny, który firmowy newsletter dostarczy jedynie do zainteresowanych, którzy na niego czekają. Temu celowi służy marketing wyszukiwarkowy oraz w znacznej mierze tworzenie stron społecznościowych, które w efekcie są jedynie dodatkowym kanałem komunikacyjnym.