Monthly Archives: Sierpień 2013

Biblijna przypowieść o zwycięstwie Dawida nad Goliatem mogłaby stać się inspiracją dla 1,7 miliona firm z sektora MSP, które funkcjonują w Polsce. Trzeba tylko pamiętać, że Dawid wykorzystał do tego celu odpowiednie narzędzie, czyli procę. W warunkach rynkowych narzędziem, które potrafi zmniejszyć dystans pomiędzy jednoosobową firmą, a międzynarodową korporacją jest Internet. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że zostanie odpowiednio wykorzystany.

Marketing internetowy na podstawowym poziomie nie rozróżnia wielkości firmy, która decyduje się na tworzenie stron w sieci. Tworzeniem odpowiednich kreacji reklamowych w sieciach teleinformatycznych zajmują się agencje kreatywne. Ich wielkość w małym stopniu przekłada się na skuteczność prowadzonych przez nie projektów. Oczywiście pieniądze pomagają stworzyć większe bazy danych, potrzebne w niektórych działaniach marketingowych czy rozbudować infrastrukturę techniczną. Jednak nawet największe nakłady finansowe nie będą w stanie zastąpić oryginalnego i skutecznego pomysłu.

Pojęcie skalowalności oznacza zdolność do zapewniania większej wydajności pracy, w miarę zwiększania elementów składowych. Jako przykład można podać sieci komputerowe, posiadające zdolność do dalszej rozbudowy, która zwiększa ich zasięg, ale dodatkowo w żaden sposób nie zmienia warunków funkcjonowania dotychczasowych użytkowników. Rynki finansowe używają pojęcia skalowalności dla opisania sytuacji, w której rosnące obroty poprawiają efektywność ekonomiczną prowadzonej działalności.

Internet jest środowiskiem, które umożliwia tworzenie projektów w pełni skalowalnych, biorąc pod uwagę nie tylko cechy oprogramowania, ale również możliwości jego biznesowego wykorzystania. Oczywiście należy pamiętać, że skalowalność pozwala nam nie tylko rozbudowywać konkretny system, ale również umożliwia jego ograniczenie, jeżeli będzie taka konieczność. Agencje interaktywne tworzą programy internetowe dla firm, które dzięki swojej skalowalności można dowolnie wykorzystywać do zarządzania poszczególnymi obszarami firmy.

Mając funkcjonalne narzędzia do zarządzania firmą można idealnie dostosować do jej potrzeb zakres działań marketingowych. Między innymi na tym opiera się duża skuteczność, jaką niesie ze sobą marketing internetowy. Wykorzystując bazy danych, opisujące otoczenie firmy, można dokładnie planować i realizować kampanię. Rozdając ulotki na ulicy w większości wręcza się je osobom zupełnie niezainteresowanym ich treścią. Czy można sobie wyobrazić kolejkę klientów, oczekujących bezinteresownie na wręczenie ulotki? W Internecie można pokusić się o model komunikacyjny, który firmowy newsletter dostarczy jedynie do zainteresowanych, którzy na niego czekają. Temu celowi służy marketing wyszukiwarkowy oraz w znacznej mierze tworzenie stron społecznościowych, które w efekcie są jedynie dodatkowym kanałem komunikacyjnym.

Do niedawna Internet był traktowany jedynie jako dodatkowy kanał komunikacyjny, dzięki któremu można było dotrzeć do potencjalnych klientów. Później zyskał zainteresowanie jako doskonałe narzędzie komunikacyjne, pozwalające na podejmowanie błyskawicznych decyzji biznesowych. Dzisiaj trudno zrozumieć, jakie znaczenie dla działalności gospodarczej miało udostepnienie wszystkim zainteresowanym poczty elektronicznej. Obecnie sieci teleinformatyczne stworzyły równoległy świat, w którym nie tylko toczy się życie prywatne, towarzyskie czy naukowe, ale również niezwykle ożywione interesy.

Rozwój Internetu sprawił, że dzisiaj nie można sobie wyobrazić przedsięwzięcia gospodarczego, które udałoby się zrealizować bez korzystania z sieci. Co więcej, cały czas rośnie liczba pomysłów biznesowych, realizowanych wyłącznie w Internecie. Do tego dochodzą media społecznościowe, które łączą ze sobą ludzi oraz bogaty wybór portali, wortali, blogów, starających się zarządzać rzeką informacji, która przelewa się przez Internet każdego dnia. To wszystko sprawia, że marketing internetowy może rozwijać się z niesłychaną dynamiką, szukając stale nowych pól ekspansji.

Głównymi ośrodkami, odpowiedzialnymi za zaplanowanie, stworzenie, wdrożenie i nadzorowanie akcji marketingowych w sieciach teleinformatycznych są agencje interaktywne. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które oferują różnorodne, specjalistyczne usługi w tym zakresie. W potocznym rozumieniu agencje są odpowiedzialne za tworzenie stron internetowych. W praktyce na ich barkach spoczywa całość działań, związanych w budowaniem pożądanego wizerunku firm, marek lub produktów. Skuteczność tych wysiłków zależy od fachowości i kreatywności ludzi, pracujących w agencjach interaktywnych.

Marketing internetowy w jednym nie różni się od tradycyjnych form wspierania sprzedaży. W obu przypadkach najważniejsze jest stworzenie niepowtarzalnego, autorskiego pomysłu, który zogniskuje uwagę społeczną i przyczyni się do wzrostu zainteresowania ofertą danej firmy. Internet daje tę przewagę, że oferuje niemal pełną interaktywność prowadzonych działań. W czasie rzeczywistym można utrzymywać kontakt z nieograniczoną liczbą klientów lub kontrahentów, można przyjmować zamówienia, umawiać wizyty, dostarczać informacji handlowej oraz wymieniać się dokumentami handlowymi. Wszystko zależy od przyjętego modelu komunikacyjnego, odpowiednich programów sieciowych oraz dostępu do własnych lub użyczonych baz danych, które zawierają podstawowe informacje rynkowe.

Trudno wyobrazić sobie współczesne działania marketingowe z pominięciem Internetu. Przecież tam toczy się życie milionów ludzi, którzy szukają informacji, prowadzą interesy, robią zakupy lub organizują sobie czas wolny i rozrywkę. Dla wielu Polaków Internet stał się jednym z głównych kanałów informacyjnych i udanie rywalizuje na tym polu z tradycyjnymi mediami. Właśnie dlatego marketing internetowy jest jednym z ważniejszych działań, wspierających działalność biznesową.

Dużą rolę na tym polu mają do odegrania agencje interaktywne, które odpowiadają za skuteczne budowanie wizerunku klientów w przestrzeni internetowej. Do ich obowiązków należy wymyślanie sposobów na skuteczne docieranie do osób potencjalnie zainteresowanych ofertą ich klientów, tworzenie stron internetowych oraz utrzymywanie baz danych, niezbędnych do komunikacji z otoczeniem biznesowym.

Katalog usług, oferowanych przez firmy zajmujące się internetowym marketingiem jest dużo szerszy. Skuteczna obecność firmy w Internecie zależy od wiedzy o specyfice tego kanału komunikacyjnego, dlatego każda działalność marketingowa zazwyczaj rozpoczyna się od branżowego konsultingu. W celu właściwej realizacji wszelkich projektów konieczne jest dostarczenie klientom nie tylko odpowiednich aplikacji webowych, ale również zapewnienie usług hostingowych, pozycjonerskich i innych, specjalistycznych działań, które pozwolą na stałą i aktywną obecność w sieci wszystkich sieci.